Activiteiten van de”Vogelwerkgroep” seizoen  2006-2007.

 

 

Woensdag 27 september 2006.

Vergadering van de vogelwerkgroep om 19.30 uur in de Meulvliet.

 

Zaterdag 7 Oktober 2006.

World birdwactch , op een bepaalde plaats alle vogels noteren die men die dag ziet.

(Waarschijnlijk op de Oesterdam bij het bankje vanaf 9.00 uur)

 

Woensdag 18 Oktober 2006.

Zeeuws vogelaars overleg in de Groene Jager in  Goes om 19.30.uur.(vertrek 18.45 uur Achtererf.)

 

Zaterdag 28 oktober 2006.

Vogelwerkgroep Tholen organiseert de jaarlijks terugkerende Zeeuwse Vogelaarsdag .

Het programma voor deze dag zal er als volgt uitzien:

De Zeeuwse Vogelaarsdag start om 9.30 uur in Scaldis Naturalis te St. Maartensdijk met koffie en een Zeeuwse bolus.

Om 10.00 uur vertrekken we naar “ons Prunjegebied” de Scherpenissepolder, daarna vervolgen we onze tocht naar het nieuw ingerichte gebied van de Schakerloopolder.

Tegen 13.00 uur willen we in St. Philipsland zijn, waar we onze boterham zullen eten bij de Druiventros.(U kunt hier iets te drinken kopen).

Om 13.40 uur splitsen we de groep in tweeën. Een groep gaat naar de schorren van Rumoirt en een groep naar de eendenkooi, na ± 1 uur wisselen beide groepen, zodat we rond 16.00 uur weer kunnen verzamelen

Na nog een blik geworpen te hebben op de slikken van de Krabbenkreek gaan wij via het Rammegors en de Van Haaftenpolder naar café Havenzicht in St. Annaland.

Hier besluiten we de dag met een drankje en voor degene die zich hiervoor hebben opgegeven met de maaltijd (dit doen we op eigen kosten).

Voor deze maaltijd kunt u kiezen uit vlees of vis, de kosten bedragen € 18,50.

Wel graag opgeven voor 01-10-2006 op tel. 0166-603869 of e-mail ceesltb@zeelandnet.nl

 

Zaterdag 11 november 2006.

Vogelen op de slikken van de Noord ( vertrek 8.30 markt St. Maartensdijk).

 

Zaterdag 2 December 2006.

Vogelen in de Scherpenissepolder (Vertrek 8.30 parking Meulvliet)

.

Zaterdag 9 December 2006.

Slaaptelling Blauwe Kiekendief ( Rammergors , Schorren van Rumoer?)

 

Zaterdag 23 December 2006.

P.T.T. Telling. Dan worden op 20 plaatsen op het eiland 5 minuten lang de vogels geteld die men ziet

(Start om 8.30 uur bij de molen van Tholen)

 

Zaterdag 6 Januari 2007.

Slaaptelling Blauwe Kiekendief.

 

Zaterdag 13 Januari 2007.

Midwintertelling( op die dag gaan we met 7 paren over het hele eiland tellen)

 

Zaterdag 27 Januari 2007.

Slaaptelling Blauwe Kiekendief.

 

Zaterdag 10 Februari 2007.

Naar Flakee en Schouwen , Brouwersdam op zoek naar ganzen en wat verder voor de lens

komt. Vertrek 8.30 uur bij de Meulvliet.

 

Zaterdag 24 Februari 2007 .

Over de Philipsdam richting Ventjager. ( vertrek om 8.30 parking Meulvliet)

 

NOTE:

Rond de eerste van de maand telt Cees de vogels in de Scherpenissepolder en de Schakerloopolder.

Rond de vijftiende van de maand wordt het  Schelde Rijnkanaal geteld door Cees en Sjak.

Wie gaat er mee?.

 

 

 

 

 

Geef even een belletje naar Cees 0166-60.38.69 of Sjak 0167-50.31.18 zodat we goed kunnen afspreken.

 

Succes,

CEES.