De kerkuil op Tholen.

Het gaat met de kerkuilen op Tholen wel goed.
Er staan in diverse schuren 23 kasten en er komen nog steeds nieuwe aanvragen binnen.
Nadat er in 2004 tien nesten zijn geringd, verwachten wij dat er in 2005 dertien nesten uitvliegen.
Ze zijn erg afhankelijk van de muizenstand. 
Ze foerageren bij voorkeur bij avond en nacht, op gehoor wat heel scherp is, en hebben het voordeel dat ze geluidloos vliegen.