PE1MWB projekten
Geluidskaarten en audio-nivo's

In de wereld van Plug&Play blijkt het aansluiten van een geluidskaart toch niet zo gemakkelijk te zijn. Denk hierbij aan het aansluiten van externe apparatuur op de audio in- en uitgangen. Was het tot voor kort zeer gebruikelijk bij audioapparatuur de specificaties van die in- en uitgangen te verkrijgen, schijnt het bij (populaire) geluidskaarten voor computers opeens totaal onbelangrijk te zijn.

Zo'n geluidskaart wordt veel gebruikt voor het opnemen van muziek, bijvoorbeeld om je eigen CD's te maken en uiteraard voor het aansturen van een audioversterker. Er zijn ook talloze andere toepassingen. Zo zijn er ook programma's die een zender of ontvanger aan de geluidskaart koppelen. Bijvoorbeeld om meteokaarten of andere beelden te ontvangen en/of te verzenden en verschillende radio-modes te (de)coderen.

Kortom voor het maken van een verbinding met randapparatuur moet je echt iets meer weten dan de vorm van het stekertje en het type apparaat wat moet worden aangesloten. Nu is het onmogelijk om voor de vele problemen een kant en klaar oplossing te bieden. Ik beperk me hier dus tot enkel de zijde van de geluidskaart en wel de analoge aansluitingen. En dan nog maar in 90% van de gevallen, want de geluidskaart is ook niet standaard.

De meeste populaire geluidskaarten hebben een mikrofoon ingang en één of meerdere lijn-ingangen. Dit kunnen de mini-jack aansluitingen zijn maar ook interne aansluitingen. Denk aan de aansluitingen voor de interne CD-rom, de TAD en de AUX aansluiting. Daarnaast hebben we één of meerdere uitgangen, naar gelang de mogelijkheden van de geluidskaart om meerdere luidspreker-versterkersystemen aan te sluiten.

De mikrofoon ingang

Preciese waarden zijn niet te geven, maar je kan hier vanuitgaan dat ze geschikt zijn voor electretmicrofoons. Die geven ongeveer 1mV effectieve spanning. De ingang op de geluidskaart heeft dan een impedantie van zo'n 2200-4700 ohm. Er staat op die ingang ook een gelijkspanning, die dient voor de voeding van de mikrofoon. Deze ingang is niet zo interessant voor andere toepassingen dan een mikrofoon.

 

De lijn uitgangen

Ze zijn ongeveer 500mV (-6dB) effectief. Standaard is dit 1000mV effectief voor 0dB. Dit lijkt een prachtige waarde, maar de oversturingsmarge is te weinig. Je moet weten dat de geluidskaart op 5 volt werkt en dat het audiosignaal binnen het vernster van 0 en 5 volt zal blijven. Daar komt nog bij dat de versterker op de geluidskaart die grenzen niet eens zal halen en dat het venster hoogstens uit zal komen op 4.3 volt. De top-top waarde van het audio-signaal is dus maximaal 4.3 volt. Daarmee is het effectieve signaal (delen door 2 en nogmaals delen door wortel uit 2) maximaal 1500mV (+3.5dB). Die 3.5dB is te weinig. De pieken in de muziek hebben een ruimte nodig van 10dB (professioneel wordt zelfs 20dB aangehouden). Dus de praktische waarden voor de lijn uitgangen liggen 6dB lager. Tip: beschouw de signaalruis waarden van de geluidskaart dus altijd als 6dB slechter. -6dB komt overeen met 500mV effectief.
Het verhaal gaat er nog slechter uitzien als we de nivo regelaars niet op maximaal willen hebben. Uiteraard wat je wilt de verschillende muziek-nivo's kunnen compenseren. Die regelaars in de middenstand betekent al vlug dat de waarde van -6dB naar -20dB wordt gebracht. Daarmee komt het het nivo in de praktijk uit op 100mV (-20dB). Een audio-versterker heeft dus een ingangsnivo nodig van ongeveer 100mV.
Maar als die versterker zelf ook een volume regelaar heeft, wil je ook die niet op maximaal, maar iets minder. Dat scheelt je zeker weer een 10dB (faktor 3), ofwel nu moet die versterker opeens een gevoeligheid hebben van 32mV!!

De lijn ingangen

Ook hier is de standaard 1000mV effectief voor 0dB. Maar ook hier geldt dat het venster zo'n 4.3 volt top top is en dat er een oversturingsmarge nodig is van 10dB. De populaire geluidskaarten zullen geen verzwakker aan de ingang hebben en dat de nivo regeling na de analoog-digitaal omzetter plaats vindt. Dat houdt in dat als er geen ingangsversterker is toegepast de praktische maximale uitsturing van de ingang op een nivo komt van 500mV. Sommige geluidskaarten hebben een ingangsversterker, meestal +6dB (faktor 2). Dat betekent dat je niet verder moet gaan dan 250mV. Reken dan nog eens de 10dB uitsturingsmarge die nodig is voor muziek en je komt op nog eens 6dB (faktor 2) lager uit.
De ingangsimpedantie is meestal in de orde van 47.000 ohm groot.

Conclusie

Zoals we gewend zijn worden de zaken bij veel geluidskaarten rooskleuriger voorgesteld dan ze in werkelijkheid zijn. Dat is helemaal niet erg, want het kan toch wel naar genoegen werken. Voor sommige toepassingen is het wel onvoldoende. Met name het uitgangsnivo laat te wensen over. Er is heel wat voor te zeggen voor een extra (10x) versterking. Zo'n versterker moet dan wel op een hogere spanning dan die 5 volt van de computer werken om aan de uitsturingsmarges te komen. (Bijvoorbeeld te leveren door de computer voeding die ook + en - 12 volt kan leveren).
Op de ingangen van de geluidskaart moet je alleen apparatuur aansluiten met dezelfde standaardwaarden, bijvoorbeeld het CD-rom station. Andere apparatuur met minder dan 200mV uitgangsnivo is zo wie zo ongeschikt en met meer, zo vanaf 500mV is het verstandig om een externe nivoregelaar toe te passen.

Jeroen Slagboom


Uhh ja, heeft u alles eigenlijk wel gezien? Of wilt u toch nog even terug naar het begin?   Of toch nog even kijken naar de andere projekten?

PE1MWB Projekten Overzicht

 


© Overname van artikelen alleen NA toestemming (meestal heb ik geen bezwaar voor HAM-radio doeleinden)