PE1MWB projekten

Dit ontwerp kwam ik tegen op het packet radio netwerk:

Electret-microfoon voorversterker, HB9MV (vert. PE1MWB)

Een microfoonvoorversterker opgenomen in de leiding naar een
electretmicrofoon.

In mijn geval is de gelijkspanning op de mikrofoon-ader ca. 1,6 volt.
Ik moest ongeveer 3cm dichtbij spreken voor volledige deviatie, nu
is dat 20-30cm met P1 half open gedraaid.
De voedingspanning kan zonder verandering ook enkele volts bedragen.
Voor de transistor voldoen ook vele andere NPN typen.

73 de Emil, HB9MCV

PE1MWB

Projekten

Overzicht

Uhh ja, heeft u alles eigenlijk wel gezien? Of wilt u toch nog even terug naar het begin?

(C) Overname van artikelen alleen NA toestemming (meestal heb ik geen bezwaar voor HAM-radio doeleinden)