2. Maart
 Werkbladen voor bij de opdrachten vind je op de voetstap pagina
en Luther's ontwikkeling  
 

 

 Maarten Luther           

In 1483 op 10 november werd Maarten Luther geboren

in Eisleben. Luther gaat zijn eerste schooljaren naar een

Latijnse school in Mansfeld waar hij later ook nog in het
 

stadsbestuur wordt gekozen. Daarna gaat hij nog naar

school in Maagdenburg en in Eisenach. Als hij nog geen

12 jaar is, spreekt en schrijft hij al vloeiend Latijn.

 

 

 

Maarten Luther 1483-1546

 

                                                                       Augustijner klooster

Dan wordt Luther als hij 17 is (dat is in 1501) ingeschreven als student aan de universiteit in Erfurt. Het is de bedoeling dat hij jurist (rechtsgeleerde) wordt. Vier jaar later begint hij met de studie rechten, maar nog dit zelfde jaar stopt hij hiermee vanwege een belofte (tegenover God of een heilige) die hij tijdens zwaar onweer heeft afgelegd. Hij wordt monnik in het Augustijner klooster in Erfurt. Voor
 
hem is dit het begin van het zoeken naar een genadige God. Luther

                                                                              staat heel kritisch tegenover kerkelijke ker                                                                         misstanden. In 1506, na een proefjaar,                   

                                                                              wordt hij in de orde van de augustijner                     

eremieten opgenomen. Luther gaat door en in 1507 wordt hij zelfs priester.

 

 

Biechten

In 1517 kondigde de paus aflaat (kwijtschelding voor

God van tijdelijke straffen) aan. Dit was in verband met

de nieuwbouw van de St. Pieters-kerk in Rome. Luther
 

was het hier niet mee eens en ging in protest.

Luther was degene die geconfronteerd werd met

mensen die hun zonden kwamen biechten (vertellen) en

daarna hun aflaten lieten zien, zodat de biechtvader

(Maarten Luther) geen boetedoening (straf) kon

opleggen. Om een gesprek over het verkopen van            Biechtstoel

aflaten op gang te brengen bracht hij deze 95 stellingen

aan op de slotkapel in Wittenberg. De stellingen werden door heel Duitsland gelezen en veel mensen waren het met hem eens. Zijn commentaar op het misbruik van de aflaat in 1517 leidde helaas niet tot een gesprek, maar werd het begin van een ketterproces. (Een proces voor iemand die afwijkt van wat iedereen moet geloven).

 

Helaas voor Maarten Luhter dienden een aantal belangrijke personen klachten in bij de paus. Daarom werd hij verhoord en werd er gedreigd dat hij anders in de kerkelijke ban werd gedaan. Dat betekent dat Luther anders van de kerk werd afgestoten, hij mag er dan dus niet meer bij horen. Dit was in deze tijd heel erg!

Om te voorkomen dat dit zou gebeuren moest Luther alles wat hij had gezegd terugnemen, maar dit deed hij niet! Dus maarten Luther werd in de ban gedaan.

 

 

Hoe nu verder?

             Om Maarten Luther's leven te beschermen bedacht keurvorst Frederik de Wijze van Saksen e           een overval. Luther wist van deze overval af! Hij ontvoerde Luther zogenaamd en nam hem m          mee naar het kasteel de Wartburch in Eisleben. Ongeveer een jaar leefde Luther op de Wut       Wartburch als jonker "Jörg". Hier vertaalde hij het Nieuwe Testament in het Duits. 
             In 1525 trouwt hij met de voormalige non Katharina von Bora. Zo nam Luther ook afscheid van       van het monnikenbestaan. Na de afwijzing van de Boerenopstand in 1525 heeft Luther veel g           gedaan voor de opbouw van de evangelische landskerken. De eerste volledige bijbel in het D          duits verscheen in 1534. In 1546
stierf hij in zijn geboortestad Eisleben. Hij werd begraven in d           Slotkerk in Wittenberg.

 

                       
 Terug naar het pad