BC DREISCHOR

NieuwsIn september zou het nieuwe seizoen aanbreken voor een nieuw bridgejaar. Zou.... de corona vooruitzichten voor het doorbrengen van een gezellige kaartmiddag zijn echter verre van gunstig.
Uw bestuur is afgelopen donderdag middag bij elkaar gekomen, op gepaste afstand, en heeft de mogelijkheid om de bridge middagen te hervatten besproken.

Gescheiden a en b groepen die om de week kaarten, tafels aan elkaar, ontsmetting, ventilatie, mondkapjes enz.

Na een uitgebreide discussie zijn we unaniem tot de overtuiging gekomen om voorlopig geen gezamenlijke bridgemiddagen te organiseren, ook niet in kleine groepen.
Dat is jammer maar het is naar onze mening een verstandig besluit.
Eind december gaan we opnieuw bekijken wat voor ons de mogelijkheden zijn.
Als er zich nieuwe ontwikkeling voordoen houden we u uiteraard op de hoogte.
Tot dan en...... pas goed op u zelf

Nieuws20-8-2020
Gezien de voortdurende dreiging van het corona virus is besloten niet te beginnen.
Dit geldt voor de maanden september, oktober, november en december.
Eventuele wijzigingen worden aan u doorgegeven.
De algemene ledenvergadering wordt gehouden in 2021.
De jaarlijkse contributie heffing wordt ook uitgesteld.

Nieuws24-7-2020
Zoals het er nu naar uitziet, zal ten gevolge van de corona problemen, het niet mogelijk zijn in september met de normale bridgecompetitie te beginnen.
Daarom zijn we op zoek naar een alternatief en vragen de leden hierover mee te denken.
Het idee zou kunnen zijn, vrij bridgen of b.v. kofferbridge.
Alle suggesties zijn welkom.
BC Dreischor ©
telefoon: 06 1336 6224 (secretaris)
telefoon: 06 5329 8015 (wedstrijdleider)
email: bc.dreischor@gmail.com
bank: NL87 RBRB 8827 981853