Rij 1, Linker cel Rij 1, Rechter cel
Rij 2, Linker cel Rij 2, Rechter cel

Cel 1 Cel 2 Cel 3
Cel 4 Cel 5 Cel 6
Cel 7 Cel 8 Cel 9

Cel 1 Cel 2 Cel 3 Cel 4
Cel 5 Cel 6 Cel 7 Cel 8

Silver Teal Silver
Aqua Fuchsia Aqua

  • Terug naar Huiswerkopdracht week 2 AdV