Kwartierstaat Ad Bouwens

U kunt indien u dit wenst nu direct naar de eerste namen van mijn kwartierstaat door te klikken op zoeken in kwartierstaat Bouwens

Zoekt u een andere naam dan kunt u werken via de alfabetische index.
E.e.a. is opgemaakt in HAZA-DATA

Mijn "normale"kwartierstaat vindt u hier.

Foto's van mijn voorgeslacht en wat andere familieleden kunt u ook bekijken.

Wilt u iets meer weten over BOUWENS in Zeeland, lees dan nog even verder.

De naam Bouwens in Zeeland, anno 1989

Op 15 november 1989 vond in Arnemuiden een kleine fam.bijeenkomst plaats met m'n vader, m'n broer , m'n zus en een achternicht, Willemien Bouwens, toen nog wonende te Roosendaal, maar geboren in Middelburg ( en daar ook nu weer wonend). Willemien was bezig met de stamboom van de fam.Bouwens en al circa 300 jaar terug in de tijd gevorderd tot ca.1680 (Mechelen).

Na de bijeenkomst en ontvangst van allerlei fotocopieen van Willemien, bracht ik thuis op mijn eigen manier e.e.a in kaart. Het werd mij duidelijk dat er tussen 1700 en 1900 nog diverse afgeleide zijtakken zouden kunnen zijn. Ik vermoedde dat er wellicht elders in Zeeland nakomelingen uit die takken zouden kunnen wonen en het leek mij interessant te proberen te ontdekken of dat zo was. Via de telefoongids van de PTT kwam ik achter ca. 40 adressen met de naam Bouwens.

Via een op 29 nov.1989 verzonden brief werden de eerste contacten gelegd. Reeds spoedig volgden er enige reacties , zowel telefonisch als schriftelijk.

Op woensdag 6 december 1989 bezocht ik de 90 jarige Abraham Bouwens in Nieuwvliet. Aanwezig waren ook een kleindochter en een achterkleindochter. Abraham wist veel te vertellen over zijn familie alsmede een groep Bouwens van de Marolleput (een gehucht tussen Groede en Nieuwvliet). Zijn kleindochter had voorts een lijst bij zich met gegevens over een andere groep Bouwens, want haar moeder heette zelf ook Bouwens (een fam.Bouwens-Bouwens dus). Het gesprek werd op de band opgenomen en thuis uitgewerkt.

Op 14 dec.1989 volgde in 's-Heer Arendskerke een gesprek met de 70 jarige Janus Bouwens. Hier werd duidelijk dat er ook in Zuid Beveland 2 groepen Bouwens waren, n.l. 's-Heer Arendskerke-Borsele en de groep Rilland, van welke laatse groep ik van de 91 jarige Johannis Bouwens een brief met zeer uitvoerige gegevens ontving. Aangevuld met telefoontjes en gesprekken in Dreischor, Zierikzee en Borsele, nam de stroom gegevens lekker toe.

Begin januari 1990 werd de eerste brief aan het CBG in Den Haag verzonden om copieen van persoonskaarten te verkrijgen.

Een eerste inventarisatie leverde dus de volgende vaststelling op voor wat de naam Bouwens in Zeeland betreft:
Schouwen Duiveland:
Dreischor: man komt uit Den Haag, opa of overgrootvader komt verm.uit Zeeland.
Zierikzee: komen uit Den Haag. Opa was wereldkampioen boogschieten in 1914 in Denemarken. Diploma werd mij getoond, staat ook in encyclopedie.
(In Putten N.Brabant blijkt ooit een dijkgraaf Dirk Bouwens te zijn geweest met fam.wapen. In Ammerzoden in het kasteel hangt een portret van ene Antoinette Bouwens).
Zuid Beveland:
Rilland Bath: groep met fam. vertakking naar Den Haag
's-Heer Arendskerke-Borselle
Goes: woont een fam.uit Limburg. Zij hebben wel "ontdekt" dat in de Grote Kerk in Goes een grafsteen ligt, waaruit blijkt dat er rond 1600 al 2 Bouwensen in Goes waren.
Walcheren:
Middelburg:met uitlopers naar andere plaatsen, door Willemien Bouwens het meeste werk gedaan.
Voorts nog enige personen die tot een der andere groepen behoren (Z.Beveland, Z.Vlaanderen).
West Zeeuws Vlaanderen:
3 groepen (bleek later 1 groep te zijn),n.l.
Groede-Nieuwvliet,
Marolleput
Schoondijke c.s.,
allen met uitlopers naar andere plaatsen in West Zeeuws Vlaanderen.
Oost Zeeuws Vlaanderen:
Niet onderzocht, behoudens takken van de eerder vermelde groepen.

Op 16 januari 1990 volgde een bezoek aan Ko Bouwens, ( toen nog kantoorhouder van de PTT in Schoondijke ) en als zodanig ook goed op de hoogte met de familie-relaties van de vele Bouwensen in West Zeeuws Vlaanderen. Ook nu werden nuttige gegevens verzameld, mede ook door een bezoek aan de 89 jarige Cornelis Bouwens in Groede.

Tot zover een verslagje dat ik maakte in januari 1990.

Ik heb hierop voort geborduurd. De diverse takken Bouwens in Zeeland konden niet allemaal aan elkaar gekoppeld worden, er bleven n.l. 3 grote groepen over.
Ik beschik wel over veel gegevens van de 2 andere groepen die u via e-mail bij mij kunt opvragen.

In de loop der jaren heb ik mijn eigen kwartierstaat verder uitgewerkt. Die kunt u nu bekijken vanaf het begin door te klikken op
kwartierstaat Bouwens

Veel leesgenoegen en gaarne hoor ik iets van u.
Ad Bouwens


terug terug index


01-08-1999, laatst gewijzigd 26-08-2011.