Katherijn Coppijn Claeszoonsdr..


Zij was gehuwd met
Ermbout Jacobsz van Hoelijde, overleden voor 3 oktober 1446, zoon van Jacob van Hoelyede.

Uit dit huwelijk:

INDEX