Ermbout Jacobsz van Hoelijde, overleden voor 3 oktober 1446, zoon van Jacob van Hoelyede.


Hij was gehuwd met
Katherijn Coppijn Claeszoonsdr..

Uit dit huwelijk:

INDEX