Vranck van Coudenhoven, overleden na 1434, zoon van Jan van Coudenhoven en Lizebette Dirc Butsielsdr..


Hij was gehuwd met
N.N. Boenendr. Koert Bone Ansum, dochter van Coert Bone Ansum Boenenz..

Uit dit huwelijk:

INDEX