Coert Boen Vranckensz. van Coudenhoven, zoon van Vranck van Coudenhoven en N.N. Boenendr. Koert Bone Ansum.


Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

INDEX