Sophia van der Hoeven.


Zij was gehuwd met
Floris Boen van Coudenhoven, zoon van Coert Boen Vranckensz. van Coudenhoven.

Uit dit huwelijk:

INDEX