Erken Anthonis van Nederveen.


Zij was gehuwd met
Andries Claessen de With.

Uit dit huwelijk:

INDEX