Dirck Dircksn, overleden na 2 april 1596.


Hij was gehuwd met
Clara Jansdr., overleden voor 19 mei 1592.

Uit dit huwelijk:

INDEX