Jan Willemsz., overleden voor 21 maart 1582.


Zijn dochter bij een onbekende vrouw:

INDEX