Barber Willemse Swagers.


Zij is getrouwd de Lier op 8 april 1714 met
Pieter Gerritsz. de Bruijn.

Uit dit huwelijk:

INDEX