Annetje Jacobs.


Zij is getrouwd te Hazerswoude op 16 januari 1667 met
Jacob Ariensz.van der Doeff, gedoopt te Alphen op 17 september 1645.

Uit dit huwelijk:

INDEX