Maria Wiegant Wienant.


Zij was gehuwd met
Barent Wijnant.

Uit dit huwelijk:

INDEX