Claes Joppen Cluijtenburch, overleden te Vlaardingen in september 1689, zoon van Jop Claez.(?).


Hij is in ondertrouw gegaan te Vlaardingen op 18 april 1643 met
Maertje Pietersdr., geboren te Souteveen, overleden te Vlaardingen in januari 1695.

Uit dit huwelijk:

INDEX