Jan Jansz.Voshol, gedoopt te Vlaardingen.


Hij is in ondertrouw gegaan te Vlaardingen op 23 maart 1641 met
Annetje Jans.

Uit dit huwelijk:

INDEX