Jan Cornelisz. in 't Veld.


Hij was gehuwd (1) met
Sara Abrahams Oosterbaan, begraven te Vlaardingen in juni 1792.

Uit dit huwelijk:

Hij is daarnaast in ondertrouw gegaan te Vlaardingen op 24 september 1735 (2) met
Maertie Jacobs Hodenpijl.

Uit dit huwelijk:

INDEX