Annetje Theunis.


Zij is in ondertrouw gegaan te Schiedam op 8 januari 1667 en getrouwd te Kethel op 23 januari 1667 met
Pieter Pietersz..

Uit dit huwelijk:

INDEX