Susanna Louris Scheurkogel, dochter van Louweris Theuniszn. Scheurkogel en Pietertje Cornelis van der Werve.


Zij was gehuwd met
Pieter Pietersen (van) Woensdregt, gedoopt te Schiedam op 16 september 1667, zoon van Pieter Pietersz. en Annetje Theunis.

Uit dit huwelijk:

INDEX