Jacob Jansz. Suijcker, overleden tussen 1632 en 2 december 1645.


Hij was gehuwd met
Maartje Leendertsdr.'t Jong, overleden na 2 december 1645.

Uit dit huwelijk:

INDEX