Pieter Maertensz.Hoogendam, overleden te Vlaardinger-Ambacht voor 26 februari 1691, zoon van Maerten Jansz. en Neeltgen Pietersdr..


Hij is in ondertrouw gegaan te Vlaardingen op 25 juli 1643 met
Aryaentje Pietersdr..

Uit dit huwelijk:

INDEX