Arijen Cornelisz . Bergwerff(Tempelaer), overleden na 21 oktober 1660, zoon van Cornelis Ariensz.Bergwerff (Cooman, Op den Tempel) en Katrijn Jansdr..


Hij was gehuwd met
Maertje Sijmonsdr., geboren op 1 september 1587, overleden na 17 oktober 1641, dochter van Sijmon Jansz. en Neeltje Ariensdr..

Uit dit huwelijk:

INDEX