Fop Jacobs(=de Willigen), geboren te Souteveen.


Hij is in ondertrouw gegaan te Vlaardingen op 8 maart 1652 met
Maertje Claes van der Starre (de Jonge), dochter van Claes Claesz Schoonhout en Maritje Meesdr.(Rijsgeest).

Uit dit huwelijk:

INDEX