Geertie Jans.


Zij is in ondertrouw gegaan te Scheveningen op 25 oktober 1665 met
Ghijs Arents de Jager.

Uit dit huwelijk:

INDEX