Ghijs Arents de Jager.


Hij is in ondertrouw gegaan te Scheveningen op 25 oktober 1665 met
Geertie Jans.

Uit dit huwelijk:

INDEX