Dirck Francke van Dorp, begraven te Vlaardingen in maart 1678, zoon van Franck Claeszn van Dorp.


Hij was gehuwd met
Annetje Jans van Opmeer, dochter van Jan Janszn van Opmeer.

Uit dit huwelijk:

INDEX