Michiel Jacobs van Swaenswijck.


Hij is in ondertrouw gegaan te Maasland op 23 mei 1671 en getrouwd aldaar op 7 juni 1671 met
Annetje Leenderts.

Uit dit huwelijk:

INDEX