Ocker Gerritsz van Corpershouck, zoon van Gerrit Ockersz (?) van Corpershouck.


Hij is getrouwd te Vlaardingen op 27 mei 1637 (1) met
Trijntje Pietersdr.Coppert.

Uit dit huwelijk:

Hij is getrouwd te Schiedam op 14 april 1641 (2) met
Maertje Jacobsdr.


INDEX