Cornelis Jaspersz Bolleman.


Hij was gehuwd met
Geertje Pietersdr.

Uit dit huwelijk:

INDEX