Teunis Dircksz.


Hij is getrouwd te Rotterdam met
Jannet Cornelisdr.

Uit dit huwelijk:

INDEX