Leentie Cornelisdr.Voocht, overleden voor 8 november 1664, dochter van Cornelis Cornelisz.de Oude Voocht en Neeltje Jansdr.


Zij was gehuwd met
Willem Rochusse Visser, overleden voor 20 november 1645, zoon van Roochus Jacobsz. Lems en Fijchje Pietersdr.

Uit dit huwelijk:

INDEX