Willem Rochusse Visser, overleden voor 20 november 1645, zoon van Roochus Jacobsz. Lems en Fijchje Pietersdr.


Hij was gehuwd met
Leentie Cornelisdr.Voocht, overleden voor 8 november 1664, dochter van Cornelis Cornelisz.de Oude Voocht en Neeltje Jansdr.

Uit dit huwelijk:

INDEX