Jan Jansz.


Hij was gehuwd met
Lijsbeth Cornelisdr.

Uit dit huwelijk:

INDEX