Hendrick Janse Oosterling.


Hij is getrouwd te Oude Tonge op 11 december 1628 met
Itge Paulusdr.Pgbruinisse.

Uit dit huwelijk:

INDEX