Berbeltje Pieter Vranckensz.


Zij was gehuwd met
Ruth Janse Mol.

Uit dit huwelijk:

INDEX