Pieter Latere, geboren te Artoijs(B).


Hij is in ondertrouw gegaan te Leiden op 28 februari 1639 met
Maertgen Melanders, geboren te Ronse in Vlaanderen, dochter van Maeijcken de Clercq.

Uit dit huwelijk:

INDEX