Nelia Kooxs, gedoopt te Rotterdam, begraven na 1871.


Zij was gehuwd met
Sijmon Christoffel Kortleven, gedoopt te Delft op 5 november 1730, begraven aldaar op 9 mei 1765, zoon van Kristoffel Kortleven en Elijsabeth Brouwer.

Uit dit huwelijk:

INDEX