Jan Janse van Suijen.


Hij was gehuwd met
Aechtken Marinus.

Uit dit huwelijk:

INDEX