? Beris Janssoen.


Hij was gehuwd met
N.N..

Uit dit huwelijk:

INDEX