Adriaen Adriaenss.


Hij is in ondertrouw gegaan te Bergen op Zoom op 29 juli 1606 en getrouwd aldaar op 20 augustus 1606 met
Lintgen Cornelis.

Uit dit huwelijk:

INDEX