Lysbet Dirx Bockdr, overleden na 15 november 1587.


Zij was gehuwd met
Jan Aelberts van Bemmel, zoon van Aelbert van Bemmel.

Uit dit huwelijk:

INDEX