Leuncken Adriaens.


Zij was gehuwd met
Jan Leijnse Brasser, overleden voor 25 september 1579.

Uit dit huwelijk:

INDEX