Maeijken Adriaens, gedoopt te Biggekerke in juli 1595.


Zij was gehuwd met
Pieter Leijnse Christiaens.

Uit dit huwelijk:

INDEX