Adriaen Piers Schouwenaer, overleden voor 2 februari 1624.


Zijn dochter bij een onbekende vrouw:

INDEX