Jan Janse Doense, overleden tussen 28 maart 1582 en 11 november 1584.


Hij was gehuwd met
Luencken Pieters.

Uit dit huwelijk:

INDEX